Anlita oss

Vad kul att du är intresserad av vårt utbildningskoncept! I samband med att projektet “Allt vi inte pratar om” lanseras erbjuder vi 30% rabatt på samtliga utbildningsinsatser som bokas innan årsskiftet 2020-21. Hör av er till hej@makeequal.se för kontakt! 

Nedan följer en genomgång av de olika insatsernas delar. Det går att boka en allomfattande insats där vi genomför samtliga steg av utbildningskonceptet, men ni kan även boka enskilda delar. Allt från föreläsning till kartläggning och workshops. Ni kan även höra av er, så skräddarsyr vi insatser utifrån era specifika behov.

Syftet med Allt vi inte pratar om – Fritid & Idrotts utbildningskoncept är att:

 • Förändra normer och attityder bland unga killar och män i idrotts- och fritidssektorn
 • Förebygga trakasserier, sexism, våld och exkludering bland unga i idrotts- och fritidssektorn
 • Skapa möjligheter för ärliga samtal om normer, förväntningar, gemenskap och vad det innebär att vara kille idag
 • Öka kunskapen om vikten av ett inkluderande bemötande hos vuxna och ledare i arbetet med unga killar samt vikten av normkritiska perspektiv och kunskap om hur maskulinitetsnormer ser ut och vad de får för konsekvenser
 • Göra verksamheter mer inkluderande utifrån ett intersektionellt perspektiv och på så sätt få deltagare och besökare att känna sig välkomna

Notera att utbildningsinsatserna riktar sig till både unga och vuxna i verksamheten, samt till personer oavsett kön.

Våra utbildningsinsatser kan byggas utifrån dessa delar:

 • Kartläggningsverktygen “Avipo-Checken” och “Avipo-Hänget”. 
 • Föreläsningar om maskulinitetsnormer, vad det innebär att vara kille, vad våld är och kan vara, hur en skapar inkludering i verksamheten, bemötande, vad intersektionalitet är i praktiken och mycket mer. 
 • Workshops som skräddarsys utifrån behov. Innehåller bland annat tio för fritid och idrottssektorn särskilt framtagna övningar på tema unga killar och maskulinitetsnormer. 
 • Uppföljning i form av ytterligare kartläggning över tid samt uppföljande insatser. 

Dessutom finns följande material tillgängligt gratis för er att ta del och använda er av redan idag: 

 • Film– och poddmaterial för att väcka tankar, inspirera och skapa samtal. 
 • Ett digitalt samtalsverktyg framtaget specifikt för målgrupper inom fritidssektorn, idrottsrörelsen och gaming.
  Dessa delar inkorporeras även i utbildningsinsatser som vi från Make Equal håller i. 

Varför är detta arbete viktigt?

Verksamheter som arbetar med unga har ett ansvar att bedriva arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Utöver det behövs också ett aktivt arbete med likvärdigt bemötande, inkludering och att på olika sätt få de unga att känna sig välkomna.

Vi vet att många unga väljer bort fritidsaktiviteter på grund av rädsla för dåligt bemötande – både från vuxna och andra unga – och att personer som på olika sätt bryter mot normen tenderar att känna sig särskilt utsatta. Samma sak gäller inom idrottssektorn, och där kan vi även se att ledares bemötande har stor inverkan på huruvida unga väljer att fortsätta med sin idrott eller inte. En undersökning från organisationen Friends visar att cirka 40% av unga killar får utstå kränkningar inom sin idrott.

Av erfarenhet vet vi att många verksamheter har stora utmaningar i sitt arbete med just unga killar. Vi vet att unga killar mår allt sämre, att det kan utgöra en både fysisk och mental press att förhålla sig till normer bland kompisar och vänner. Vi vet dessutom att unga killar tidigt formar en relation till våld. I allt från vilket språkbruk en använder till hur en interagerar med vänner och andra.

Att det kan se ut såhär får stora konsekvenser inte bara för killarna själva, utan för hela verksamheter och andra som befinner sig och deltar i verksamheten. Det kan handla om allt från stök och bråk till direkt våld eller olika former av extremism.

Det är mot denna bakgrund som vi tagit fram detta utbildningskoncept, och där vi genom förankrad kunskap, övningar och konkreta åtgärder kopplat till det förebyggande arbetet vill bidra och stötta verksamheter i erat aktiva jämlikhetsarbete. 


Vad innebär respektive del?

Kartläggning: Vi tar ett helhetsgrepp på er verksamhet genom Avipo-Checken som är ett enkätunderlag framtaget för att kartlägga ungas och ledares erfarenheter av bemötande, trivsel och trygghet samt diskriminering och trakasserier. Verktyget är framtaget utifrån ett intersektionellt perspektiv som täcker in samtliga diskrimineringsgrunder. Det utgår även från relevant och aktuell forskning från maskulinitetsfältet, för att på så vis öka förståelsen för samt möjligheten att möta unga där de är idag. Genom Avipo-Hänget är vi som jämlikhetsexperter delaktiga och närvarande i er verksamhet för att ta tempen på och analysera läget. Fokus här är framförallt på deltagande observation, men även intervjuer med besökare/deltagare samt vuxna i verksamheten. 

Utbildningsinsatser: Här har vi en uppsjö av föreläsningskoncept som riktar sig till både unga och vuxna i er verksamhet. Vi föreläser om normer, intersektionalitet, maskulinitetsnormer, våld, normer inom idrott och fritidssektorn, bemötande, inkludering, utseendeideal, förväntningar och ja, det mesta som rör ungas vardag utifrån ett normkritiskt maskulinitetsperspektiv. Om ni dessutom genomfört en kartläggande insats har vi möjlighet att utifrån denna skräddarsy riktade insatser utifrån just era behov. Utöver föreläsande insatser erbjuder vi workshops och processledning för att komma djupare inom temat. Inom ramen för projektet finns tio särskilt framtagna workshopsövningar på olika teman som berör unga killars vardag. Utöver dessa har vi även möjlighet att hålla interaktiva workshops på teman som bemötande, inkludering och normer för exempelvis er ledargrupp. 

För kontakt, ytterligare frågor och information, skicka ett mail till: hej@makeequal.se

Johan står på en scen och föreläser för Iksu