När allt är på paus – ta chansen att förändra maskulinitetsnormer inom idrotten

Barn gör som vuxna gör – inte som de säger. För att belysa det har vi tagit fram filmer och ett digitalt samtalsverktyg för att belysa destruktiva beteenden inom lagidrotten och skapa förändring. 

I två filmer får vi se barn bete sig som vuxna i flera olika idrottssammanhang. Förhoppningen är att väcka förståelse för hur många vuxna pratar genom att låta barnen ordagrant ta över den destruktiva jargong som många känner igen från omklädningsrum och läktare.

I Unga relationers rapport från 2020 framkommer att unga killars våld mot tjejer är ett utbrett samhällsproblem och att stereotypa könsnormer som talar om vad som förväntas av dessa unga pojkar, t.ex. att de ska vara våldsamma och macho, bidrar till att problemet kvarstår. 

Idrott och fritidssektorn har en enorm potential genom att de både samlar många pojkar och män och samtidigt ofta har ett aktivt värdegrundsarbete. Samtidigt vet vi av forskningen att både fritids- och idrottssektorn har stora problem med trakasserier, sexism och det som ofta kallas för machokultur. Vi vill med andra ord ta vara på de goda krafterna och utmana de förlegade.

Av den anledningen släpps i samband med filmerna ett digitalt samtalsverktyg. Frågorna i verktyget riktar sig främst till alla som identifierar sig som killar och män och ger deltagarna möjlighet att ha ärliga samtal om jargong, kränkningar och ansvar för att reflektera över roller och normer. Make Equals förhoppning är att många nu vill dessa verktyg för att förebygga förekomsten av destruktiva maskulinitetsnormer och skapa ett klimat där fler känner sig inkluderade.

Just nu innebär Coronautbrottet stora påfrestningar på vårt samhälle och idrottsvärlden och många idrottsföreningar står inför enorma utmaningar och kommer att få kämpa för att sin existens. I tisdags kom dessutom nyheten att föreningsdeltagandet bland unga minskat drastiskt. Genom att se över hur vi kan göra idrotten tillgänglig för flera kan vi nå nya utövare och en större publik – något som kommer att behövas när den här krisen är över!

Samtalsverktyget: https://spel.alltviintepratarom.se/

Filmerna: www.alltviintepratarom.se/filmer

 

Relaterade artiklar